QUADY / MOTOCYKLE / SPRZEDAZ/ SERWIS/CZESCI /WYNAJEM

tekst alternatywny

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1.       Sklep – sklep internetowy „quady-sklep.pl”, prowadzony przez:

  Kownacki Serwis Krzysztof Kownacki ul. Cedrowa 14 Grabiny-Zameczek 83-022 Suchy Dąb NIP: 5932117298

 2.       Klient  – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru u przedsiębiorcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
 3.       Konsument  – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru u przedsiębiorcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.       Towar – rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia złożonego przez Klienta, oferowana za pośrednictwem Sklepu.
 5.       Rejestracja – proces tworzenia konta Klienta na stronie internetowej Sklepu, polegający na wprowadzeniu danych osobowych Klienta, niezbędnych do złożenia Zamówienia, takich jak: imię, nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorstwa, adres e-mail, hasło.
 6.       Formularz  – formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta
 7.       Konto – część Sklepu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się, stanowiąca zasób danych Klienta oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w Sklepie,
 8.       Koszyk – element Sklepu w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Towar do Zamówienia.
 9.       Zamówienie   – oświadczenie woli Klienta co do chęci zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie Formularza, wyborze metody dostarczenia Towaru oraz sposobu zapłaty.
 10.       Regulamin  – niniejszy regulamin sklepu internetowego quady-sklep.pl

§ 2

Definicje

 

 1.         Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).
 2.       Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep quady-sklep.pl, jak również zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, sposób zamawiania
  i dostarczania Towaru, metody dokonywania opłat za Towar, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy, oraz zasady składania reklamacji i korzystania z gwarancji.
 3.       Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, jak i zaakceptowania jego treści celem dokonania zakupu Towaru.
 4.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, która jest jednakże niezbędna do złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.
 5.       Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych przelewy24.pl oraz tradycyjnym przelewem 

§ 3

Kontakt 

 

 1.     Adres Sprzedawcy: ul. Cedrowa 14
  Grabiny-Zameczek
  83-022 Suchy Dąb
 2.     Adres email Sprzedawcy: kownackiserwis@o2.pl.
 3.     Numer  kontaktowy Sprzedawcy: 507 705 769
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 24114020040000340275425124
 5.     Kontakt Klienta ze Sprzedawcą może następować poprzez wskazane powyżej dane kontaktowe oraz zakładkę ,,kontakt,, która znajduję się w menu głównym na sklepie 

§4 Zamówienia

 

 1.       Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2.       Zamówienia Towarów dostępnych na stronie internetowej quady-sklep.pl

a)    za pośrednictwem Sklepu przy użyciu Konta,

b)   za pośrednictwem korespondencji e-mail 

c)    telefonicznie 

d)   bezpośrednio, w siedzibie Sprzedawcy.

 1.     Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przy użyciu Konata należy składać w sposób następujący:

a)    zalogować się na indywidualne Konto Klienta w Sklepie,

b)   wybrać z asortymentu Sklepu Towar będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć „Dodaj do koszyka”,

c)    wybrać ilość zamawianego Towaru,

d)   wybrać sposób dostawy,

e)    wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być dostarczony Towar jeżeli są inne niż dane podane przy rejestracji Konta,

f)    wybrać sposób płatność i kliknąć „Zakończ- złóż zamówienie”.

 1.     Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail należy kierować na wskazany w § 4 pkt 2 Regulaminu adres e-mail Sprzedawcy podając jednocześnie:

a)    dokładną nazwę Zamawianego Towaru, kod produktu,

b)   ilość zamawianego Towaru danego gatunku,

c)    dane osobowe tj.: imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba firmy,

d)   metodę dostarczenia Towaru,

e)    metodę płatności,

 

§ 5 Dostawa i płatność

 

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówionego Towaru:

a)    przesyłka firmą kurierską,

b)   odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)    za pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego,

b)   przelewem – za pośrednictwem bramki płatności przelewy24.pl oraz przelewem tradycyjnym 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem dokonujący za pośrednictwem Sklepu (na odległość) zakupu Towaru może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.

§7 Reklamacja 

 

 1.    Sklep odpowiada wobec Klienta, zarówno będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem, w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2.    Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, będącego Konsumentem, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.
 3.    Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Towar miał wadę, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 5. Sklep ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji 
 6. Reklamacje można składać drogą mailową oraz telefonicznie pod dane podane powyżej